הביטקוין הוא קבוע טבע כמו קבוע הגרביטציה ומהירות האור, או האספרנטו של כל הסחורות המטבעות והזהב

Bitcoin as a fundamental constant such as the gravitational and light speed constants, or as the Esperanto of all kinds of commodities gold and coins

תקציר ותרגום מאת אשר עידן של המאמר

Bitcoin Obsoletes all other Forms of Money, https://unchained-capital.com/blog/bitcoin-obsoletes-all-other-money/?fbclid=IwAR2EVCSOsA6iOR_pzxU6cYv2mQJVwxIh1ekEoQn2G4049uUsxFJRIGYUSA8

א, הביטקוין אינו עוד מטבע או עוד סוג סחורה, אלא האספרנטו של כל המטבעות והסחורות

הביטקוין אינו חברה כמו פייסבוק או פולקסווגן. לכן לא צריך עוד מטבעות כתחליפי ביטקוין. הוא גם אינו מטבע כמו הדולר או האיתריום. הוא האספרנטו שיכול לאפשר לתרגם ולהמיר בין כל סוגי המטבעות, הסחורות, והזהב.

ב, רשת הביטקוין כמגבר של אנשים, סחורות ומידע

נחשוב על כל אדם כשותף מסחר פוטנציאלי. כאשר אנשים מאמצים את המדיום המשותף כסטנדרט של ערך, כל המשתתפים הקיימים ברשת הכספית 1, זוכים לשותפי סחר חדשים, וכך גם האנשים ההופכים לחלק מהרשת. יש תועלת הדדית, ובסופו של דבר טווח הבחירות מתרחב. אולם מה שמתרחש גם כאשר הרשת המוניטרית מתרחבת הוא ש -2, יותר סחורות מגיעים להערכה במדיום החליפין המשותף. קיימים מחירים רבים יותר וכתוצאה מכך גם המחירים היחסיים יותר עושים זאת. מידע נוסף מצטבר למדיום המשותף, אשר לאחר מכן ניתן לסמוך עליו על ידי כל האנשים ברשת (ועל ידי הרשת כולה) כדי לתאם טוב יותר את המשאבים ולהגיב להעדפות משתנות. 3, הקבוע הופך להיות יקר יותר ואמין באופן מהותי יותר מאחר שהוא מעביר 3,1 מידע נוסף על 3.2 סחורות נוספות המיוצרות על ידי 3.3 אנשים נוספים. הקבוע הופך להיות קבוע יותר ככל שמידע דרכו משתנה יותר.

ג, רשת הביטקוין ממנפת את חוק העוצמה האקספוננציאלית על פי מטקלף, כדי להתגבר על מחסום דנבאר

ככל שאימוץ רשת מוניטרית עולה בסדר גודל (10x), חיבורי רשת אפשריים גדלים בשני סדר גודל (100x).אמנם זה עוזר להפגין את התועלת ההדדית של אימוץ, אך הוא גם מדגיש את התוצאה של המרת ערך לרשת מוניטרית קטנה יותר. לרשת שהיא עשירית מהגודל יש 1% ממספר החיבורים הפוטנציאליים. לא כל הפצת רשת שווה, אך רשת כספית גדולה יותר מתורגמת לקבוע אמין יותר לתקשורת מידע — צפיפות גבוהה יותר, מידע רלוונטי יותר ובסופו של דבר לטווח רחב יותר של בחירה. גודלה של רשת מוניטרית והצמיחה הצפויה של אותה רשת הופכים למרכיבים קריטיים, כאשר כל אדם קובע איזה מדיום להשתמש בו. בעוד שמספר האנשים איתם כל אדם יכול לקיים קשרים חברתיים מוגבל מטבעו, אותם מגבלות אינם חלים על רשתות כספיות. זה כסף שמאפשר לבני אדם לפרוץ מהאילוצים של המספר של דונבר. רשת כספית מאפשרת למיליונים (אם לא מאות מיליונים) של אנשים שאינם מוכרים זה לזה לתרום ערך בנקודות סיום ברשת, עם מעט מאוד קשרים ישירים הדרושים.

ד, רשת הביטקוין היא המנוע ושמן המנוע של כל הרשתות האחרות (רשתות מידע, אספקה, וכו’)

הרשתות המוניטריות צוברות בסופו של דבר את הערך של כל הרשתות האחרות מכיוון שכל השפעות הרשת האחרות לא היו קיימות ללא רשת כספית. רשתות מורכבות אינן יכולות להיווצר ללא מטבע משותף לתיאום התשומות הכלכליות הדרושות בכדי להתחיל את לולאות המשוב המחזקות באופן חיובי. מטבע משותף הוא עצם היסוד של כל רשת כספית המאפשרת להיווצר רשתות ערך אחרות. היא מספקת את השפה הנפוצה לתקשורת ערכית, ובסופו של דבר מובילה לסחר והתמחות, ויוצרת באופן אורגני את היכולת להרחיב את השימוש במשאבים מעבר ליכולתה של “שליטה מודעת” (לגנוב את הייק). כשמתבוננים בהשפעות הרשת של רשת חברתית, רשת לוגיסטית, רשת טלקום, רשת אנרגיה וכו ‘, הוסף את כולם זה לזה וזה הערך של רשת כספית. רשת מוניטרית לא רק מספקת את הבסיס ליצירת כל רשתות הערך האחרות, אלא שהמטבע של אותה רשת הוא מה שמשלם עבור הגישה לכל הרשתות הנגזרות ברשת הכספית. קיומו של המטבע המשותף הוא המנוע והשמן.

ה, הפיאט (דולר, יורו, וכו’) הוא חוליית המעבר בין הזהב לביטקוין

כן, הדולר, האירו, ין, פאונד, פרנק, יואן, רובל, לירה, פזו וכו ‘, כולם מתקיימים כיום זה מזה, אבל זה לא פונקציה טבעית של כלכלה גלובלית פתוחה. במקום זאת, כל מטבע פיאט שקיים כיום הופיע כייצוג שברירי של זהב, שבעולם התכנס בעבר כסטנדרט כספי. איש לא יתקיים ללא כוחות ההתערבות הממשלתיים; מעולם לא היה צומח מטבע פיאט אילולא קיומו הקודם (והמגבלות) של זהב כמדיום כספי. תיאורטיקנים כספיים מודרניים ובאגי זהב כאחד לעולם לא יודה בכך, אך האסון שכולו מערכות פיאט אינו אלא ביטוי לכישלון הזהב כאמצעי כספי. זה אדם מת מהלך. תקן הזהב ננטש רשמית בשנת 1971, קיום מערכות פיאט שיפוטיות מאז ומייצג אך ורק פרישה חולפת מכוחות כספיים בשוק החופשי. מערכות פיאט מודרניות הצליחו לשרוד רק כל עוד יש להן משום שפיתרון לבעיה שיצרה פיאט עדיין לא היה קיים. ביטקוין הוא הפיתרון הזה, ומאז הקמתו אנשים מתכנסים אליו כתקן כספי חדש; מגמה שתמשיך רק כאשר הידע מופיץ באופן טבעי.

ו, 21 מיליון מטבעות: קבוע טבע חדש כמו קבוע הגרביטציה ומהירות האור

עם היצע קבוע, ביקוש מוגבר מביא מטבע הדברים לכך שהביטקוין מתפזר יותר. יש רק כל כך הרבה מה להסתובב, והעוגה בסופו של דבר מתפצלת ליחידות קטנות וקטנות יותר בבעלות יותר ויותר אנשים. ככל שיותר אנשים מעריכים ביטקוין, הרשת לא רק הופכת לתועלת גדולה יותר; זה גם הופך להיות בטוח יותר. זה הופך לתועלת גדולה יותר מכיוון שיותר אנשים מתקשרים באותה שפה של ערך באמצעות קבוע אמין יותר. וככל שיותר אנשים משתתפים במנגנון הקונצנזוס של הרשת, המערכת כולה הופכת עמידה יותר לשחיתות ובסופו של דבר בטוחה יותר. זה לא ה blockchain שמבטיח אספקה ​​קבועה, ולוח הזמנים של ביטקוין אינו אמין מכיוון שתוכנה מכתיבה שזה כך. במקום זאת, 21 מיליון אמינים רק מכיוון שהם מנוהלים על בסיס מבוזר ועל ידי מספר הולך וגדל של משתתפי הרשת. 21 מיליון הופכים למספר קבוע יותר באמינות ככל שיותר אנשים משתתפים בקונצנזוס, ובסופו של דבר הוא הופך לקבוע אמין יותר ככל שכל יחיד שולט על חלק קטן יותר וקטן יותר של הרשת לאורך זמן. ככל שהאימוץ גדל, האבטחה והכלי השירות עובדים בצעד נעילה. קחו בחשבון את התפוצה והצפיפות היחסית של אימוץ ביטקוין ברחבי העולם (מפת החום למטה של ​​צמתים ברשת). ככל שהטווח והצפיפות בכל שוק מתפשט, הקבוע של bitcoin נעשה קשה יותר ויותר.

ז, איכות הביזור של הביטקוין, עושה אותו שונה מכל מטבעות הפיאט והקריפטו

ככל שאנשים מצטרפים יותר ויותר, 21 מיליון נעשים יותר ויותר אמינים, ובמוחם של מי שמאמצים אותה, המחסור הסופי הופך להיות המבדיל ביטקוין מכל צורות הכסף האחרות — הן מטבעות מדור קודם והן מטבעות crypto מתחרים כאחד. כל שאר המטבעות הופכים לריכוזיים במשך הזמן (למשל הדולר, האירו, הין, הזהב) או שהיו ריכוזיים מלכתחילה. כדי להתחרות באמינות בהיצע קבוע של 21 מיליון. הריכוזיות מטבעה מייצרת את הצורך להסתמך על אמון, ובסופו של דבר האמון מסכן את היצע המטבע בכל סיכון, מה שבתורו פוגע בביקוש ושוליים את התועלת שלו בפונקציה של חילופי דברים. בעוד שכל שאר המטבעות תלויים באמון, הביטקוין הקבוע מספק אינו אמון. 21 מיליון הם אמינים רק מכיוון ש- bitcoin מבוזר, ו- bitcoin הופך להיות מבוזר יותר ויותר עם הזמן. הטוב ביותר שכל סוג אחר של כסף יכול לעשות הוא להתאים ביטקוין, אך למעשה, זה לא אפשרי מכיוון שאנשים מתכנסים על מדיום בודד, ו- bitcoin מכה כל מטבע אחר באגרוף. כל מטבע אחר מתמודד בסופו של דבר נגד הקבוע האידיאלי; כזה שלא ישתנה.

ח, התחרות בין הביטקוין למטבעות הפיאט ולמטבעות הקריפטו, היא משחק סכום אפס

כל צורות הכסף מתחרות זו בזו על כל סוגי החליפין. אם התועלת העיקרית (או היחידה) של נכס היא החלפה לסחורות ושירותים אחרים, ואם אין לה תביעה על זרם ההכנסה של נכס יצרני (כמו מניה או אג”ח), עליו להתמודד כ סוג של כסף. כתוצאה מכך, כל נכס כזה מתחרה ישירות עם bitcoin על אותו מקרה שימוש בדיוק, ואף מטבע אחר מעולם לא יספק קבוע אמין יותר מכיוון שכבר קיים bitcoin והוא סופי. מכיוון שאנשים מתכנסים על מדיום יחיד, המחסור בביטקוין יתחזק באופן תמידי הן מצד ההיצע והן מהביקוש, ואילו הכוח ההפוך יהיה בתוקף עבור כל שאר המטבעות בגלל האופי הרפלקסיבי של התחרות הכספית. ההבחנה בין שני סחורות כספיות אינה שולית אף פעם, והיא גם לא תוצאה של החלטות אינדיבידואליות להחלפה במדיום אחד ולא אחר. כסף הוא בעיה בין-סובייקטיבית, ובחירה להצטרף למדיום מוניטרי אחד היא ביטול ביטול ביטול מצד האחר, מה שבתורו גורם לרשת אחת לצבור ערך (ותועלת) על חשבון ישיר של רשת אחרת. ככל ש- bitcoin הופך להיות נדיר יותר ואמין יותר כקבוע, מטבעות אחרים הופכים להיות פחות נדירים ומשתנים יותר. תחרות כספית היא משחק סכום אפס, ומחסור יחסי, פונקציה דינאמית של היצע וביקוש כאחד, יוצר את ההבחנה המהותית בין שני מדיומים כספיים שרק הולכת וגוברת ומתבררת עם הזמן.

ט, קבוע הביטקוין כמחסן הערך הטוב ביותר

אך זכרו כי מחסור למען המחסור איננו מטרתו של כסף כלשהו. במקום זאת, הכסף שמספק את הקבוע הגדול ביותר יקל על החליפין בצורה היעילה ביותר. התועלת הכספית עם המחסור היחסי הגדולה ביותר תשמור בצורה הטובה ביותר על ערך בין חילופי הווה לעתיד לאורך זמן. מחיר יחסי וערך היחסי של כל שאר המוצרים הוא המידע הרצוי בפועל מתפקוד התיאום של הכסף, ובכל חילופי דברים כל אחד מאיתנו מתמרץ בכדי למקסם את הערך הנוכחי לעתיד. מחסור סופי בביטקוין מספק את ההבטחה הגדולה ביותר שערך שהוחלף בהווה יישמר לעתיד, וככל שיותר ויותר אנשים מזהים באופן קולקטיבי כי ביטקוין הוא הטוב המוניטרי עם המחסור היחסי הגדול ביותר, כך יציבות במחירו תהפוך לנכס מתהווה.

י, לפרוט ביטקוין אחד ל100,000,000 סטושיס: דיויזיביליות, פנגביליות, וחליפיות

אמנם המחסור הוא יסוד חשוב, אך לא כל הסחורה מתפקדת ככסף. כדי להיות פונקציונלי ככלי לתקשורת ערך, תועלת כספית חייבת להיות קבועה יחסית, קלה למדידה ופונקציונלית בתמורה. סרגל יכול להיות כלי מדידה יעיל, אך סרגלים אינם דלים, וגם לא קל לגלף חלקים של סרגל ליחידות גדולות וקטנות יותר כדי להקל על החלפה. בתמורה, תועלת כספית נדירה וניתנת למדידה מאפשרת מדידה של כל שאר הסחורות; היכולת להתחלק ולהעביר יחידה מוניטרית בקלות מספקת תועלת מעשית בתמורה. ביטקוין משלב מחסור סופי עם היכולת לחלק את כל היחידה השלמה עד 8 נקודות עשרוניות (0.00000001 או 100 מיליון דולר ביטקוין) ולהעביר כל כמות של ערך, גדולה או קטנה ככל שיהיה. כשם שמחסור למען המחסור אינו בהכרח בעל ערך בהקשר של כסף, כך גם אינו נחלת החלוקה. זה השילוב שהופך להיות בעל ערך בהקשר של כסף, במיוחד כאשר כל יחידה המוחלקת בתת-מחלקה ניתנת לפטירה — כאשר כל יחידה פרטנית ניתנת להחלפה למעשה וכל אחד מחלקיה אינו ניתן להבחנה מחלק אחר. המאפיינים הללו יחד הם שמאפשרים לביטקוין לא רק להיות קבוע מושלם אלא גם מדד יעיל של ערך כדי להקל על חילופי הדברים.

Lecturer and Consultant in top Universities in Israel, China, USA,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store